За нас

Мисия

1. Развива и допринася за планирането и изграждането на информационни решения, както за физически, така и за юридически лица;
2. Разширяване кръга на фирмите, нуждаещи се информация за новите технологи и как могат да се възолзват от тях.

Визия

Да се утвърди като лидер в развитието, внедряването на нови технологии и водещ консултант по изпълнението и управлението на международни телекомуникационни проекти в страната и чужбина.

Цели

1. Да консултираме физически и юридически лица в изграждането на информацинонни и телекомуникационни решения;
2. Да изграждаме и поддържаме информационни и телекомуниакционни проекти;
3. Да обучаваме физически и юридически лица в областа на информационните технологи;
4. Да кослутираме и играждаме на учебни зали за подготовка на кадри в информационните технологии.

Очаквайте скоро нови услуги